Co je to zdraví ?

23.09.2018 13:00

Koupila jsem si knihu Věčně zelené naděje J.A.Zentrich, J. Jonáš, našla jsem zde spoustu nových receptů, ale i informací.

 

část ze článku Co je zdraví !

Není zdráv člověk, který trpí, ani ten, který způsobuje utrpení jiným. 

Kdo sám syt se lhostejně dívá, jak jiní hladoví. 

Kdo kárá jiné za své činy, které sám vykonává.

Kdo není za projevení přejnosti vděčný, ale cítí se pokořen a místo vděčností odplácí nechutí.

Kdo nenávidí jiného z iracionálních příčin nebo z předpojatosti národní, rasové, náboženské a nedovede se tohoto citu zbavit.

Kdo nedovede vyhledávat pěkné a radostné stránky ve svém životě a oddává se pouze zasmušilosti.

Kdo se bojí nepřítele jak skutečného , tak vymyšleného a nedovede se d tohoto strachu osvobodit.

Kdo je si vědom, že pro zdraví je škodlivé otravování a narušování životního prostředí , ale sám pro nápravu nic neudělá.

Kdo nemá obrazotvornost a nedovede si představit lepší zítřek, maje vědomí zastřeno molochem "zlatého telete".

dle J.Alexandrowicze