Duchovní příčiny nemocí

02.08.2015 11:22

Duchovní příčiny nemocí

 

Podívejme se spolu proč nás provázejí nemoci, na jejich příčinu, původ :

 

oslabená imunita

Imunita = obranyschopnost - uzavírání se před něčím.Kdo dává lásku, ten svým konáním přitahuje spíše ty, kteří mu za ni budou děkovat. Slova díků, dobré myšlenky vysílané člověkem samotným či k němu od jinud jsou tou nejlepší ochranou před čímkoli. Ke spokojenému životu potřebujeme málo, příliš od jiných neočekávejme, ale hodně všem dávejme.

 

srdce, oběhový systém

Srdce vyjadřuje osobnost člověka, kvalitu jeho chápání a životních názorů. Vnitřní síla, která srdce pohání je radost, víra v to krásné - události, dny, které přijdou. Co srdce ničí - bolest, není-li přijímána s pokorou, bezútěšné životní situace v nichž jsme ustrnuli , zloba, stres a malá chuť žít. Proto zahrnujme tělo láskou, štěstím optimismem a smíchem. S radostí prožívejme vlastní život, žijme především svůj život a do života druhých vstupujme jen jako poradce. Člověk se učí přijímat život s jeho radostmi, bolestmi, učí se nést svá utrpení a vyrovnávat se s nimi.Tím, že ulehčíme , pomůžeme druhým v dané chvíli, tím jen odložíme to, čím si musí projít.

 

trávicí soustava

To co nás potkává- běžné povinnosti, prohry, vítězství , křivdy, smutky, očekávání se promítá  v našem žaludku, dvanácterníku, střevech.Zdravý žaludek a střeva máme, pokud vše vnímáme jako obohacující zkoušku. Bohužel to nám moc nejde. Svou psychikou zatěžujeme trávicí trakt . Nejenom jídelníček, ale i to jak vidíme svět kolem sebe , kolik lásky, kladů kolem sebe vidíme, tím blíže jsme ke zdraví.

 

ledviny, močové ústrojí

Úkolem ledvin je vylučování odpadů a přebytečné vody ven z těla. Ledviny jsou párový orgán, ve dvou žijí i lidé- manželé, partneři. Lze žít i sám, s jednou ledvinou, ale již to není život, v němž by člověk své schopnosti, city plně upltanil a rozvinul. Tělesnou funkci ledvin zeslabuje nebo zesiluje kvalita našich partnerských vztahů, postoj ke zvířátům a celé přírodě.Buďme optimisté , strach a nedůvěra jdou příčinnou zhoršené funkce ledvin a jejich onemocnění.  Ledvinám škodí chlad nejenom fyzický, ale i nezájem o pocity druhých, odměřený přístup k problémům v partnerských vztazích. Co jejich innosti pomáhá je láska ze srdce dávaná, pohoda, pochvala , ale i pestrá a kvalitní strava.

 

pohlavní orgány

Soužití dvou lidí většinou nebývá oslavou toho druhého, i když on je pro nás velkým darem, doplňuje a vyrovnává naše nedostatky, naplňuje naše tužby. Celý život se učíme vlastnostem a způsobům jednání v nichž sami pokulháváme. Svou nespokojeností s druhými a nechutí na sobě pracovat zavdáváme příčinu pro onemocnění pohlavích orgánů.

 

pohybový systém

Kosti jsou oporou a základem lidského těla.Nesou všechny orgány  a tkáně. Svým zdravotním stavem a strukturou vyjadřují, jak zvládáme podstatné životní děje a jestli své životní dílo budujeme na pevných základech. Člověk mění svět, ale současně se ho tentýž svět snaží, pozitivně nebo negativně, utvářet.  Míra správného zvládnutí se odráží na zdravotním stavu kloubů.

 

čerpáno z knihy  Co nám tělo říká M. Hrabica

 

myšlenky

Náš život útváří i myšlenky, ty pozitivní, ale i negativní. Hlídejme si jaké myšlenky nám proudí hlavou.

 

Uvedu vám přílad mojí maminky, je to člověk velmi obětavý, ale i tvrdohlavý, má ráda, když je po jejím. S mým tatínkem neměla lehký život, ale ani on s ní. Tatínek byl celý život muzikant srdcem i duší. A jak to chodí na různých oslavách, akcích..... skleničce  se nevyhnete. Tatínek není a ani nebyl alkoholik, alkohol nevyhledával, ale maminka mu často opakovala, že kdyby se mu něco stalo, že se o něj starat nebude. Před pěti lety dostal tatínek mozkovou mrtvici a ze začátku z části, dnes již zcela, se bez maminčiné pomoci neobejde. Stará se o něj jak nejlépe umí a často se ptá, proč se to stalo zrovna jí ?

 

Držím nám všem pěsti.

 

                                        Marcela