REIKI

 

Co je to REIKI ?

Reiki je japonské slovo a vyslovuje se „rejki“ . „ Rei“ znamená vesmírný, životodárný,  „ki“ znamená

Energie. Reiki je vesmírná životodárná energie, Reiki je neomezená láska. Reiki  lze využít kdykoli, kdekoli a pro cokoli. Lze ji využít pro všechny účely, za všech podmínek a ve všech situacích.

K provádění technik Reiki není potřeba žádné zvláštní víry nebo vyznání. Úspěšně ji používají lidé mnoha vyznání a filozofií. Reiki je nejjednodušší přírodní uzdravující metoda, kterou znám.

Když jednou otevře Mistr Reiki člověka průtoku této energie, bude jeho rukama proudit přirozeně a člověk si udrží tuto schopnost po celý svůj život. Reiki není psychotronická ani myslí řízená energie.

U těchto energií  musí  terapeuti vidět energii vcházející do nich a potom myslí energii směřovat k další osobě. Mysl je vždy klíč k použití této terapie. Není to ani polaritní terapie nebo magnetismus. V těchto terapiích se nemoc považuje za zápornou energii. Terapeut, který je naplněn kladnou energií, přitahuje zápornou energii jako magnet a vytahuje ji ven z těla léčeného. Jednou z největších obav je, jestli tato negativní energie nemůže nějak ovlivnit terapeuta a způsobit jeho onemocnění, nebo zda terapeut nemůže předat zápornou energii léčenému. S Reiki nemusíte energii ani vidět  ani se na ni koncentrovat. Nedochází k přejímání energie od někoho ani k darování vaší energie. Buď je energie Reiki v rovnováze, nebo je jí v některé oblasti příliš mnoho nebo málo. Potom se zde vytvoří  nerovnováha a tudíž větší pravděpodobnost onemocnění. V rovnovážném stavu má každý šanci na sebeuzdravení. Rovnováha je jednoduše nastolována pokládáním rukou na sebe sama nebo druhého.

S Reiki neprovádíme diagnózu ,  pouze se snažíme zjistit, zda je tělo v rovnováze či nikoliv. Reiki si během léčby sama dělá cestu do míst, kde je energie v nerovnovážném stavu. Reiki pracuje na mnoha úrovních živých věcí. Všechny fyzické, duchovní, emocionální a duševní aspekty jsou posíleny energií Reiki. Energie je všude kolem nás a také v nás. Reagujeme a odpovídáme na tuto enrgii každý den, aniž bychom to věděli. Kolem nás je energetické pole, kterému je přisuzován název aura.Aura má mnoho úrovní – emocionální, mentální a několik duchovních těl. Jedna z těchto vrstev se nazývá „vesmírná neomezená láska“. Reiki je „vesmírná neomezená láska“. Reiki vychází ze srdce a často je prožívána jako přijímání neomezené lásky. Tato láska má sílu vrátit nás do stavu klidu a harmonie. Tento stav lze popsat jako zdraví nebo celistvost.   Pro mnoho lidí je dávání a přijímání této energie duchovním zážitkem. Nemoc je výsledkem nerovnováhy a příčiny nemocí lze obvykle najít v emocionálních, duševních a duchovních úrovních. Protože Reiki působí na všech těchto úrovních, ovlivňuje to nejen důsledek, ale i příčinu nemocí. Člověk, který energii dostává, je harmonizován, a proto se jeho tělo může léčit samo a přirozeně. Když Vámi  energie prochází, zároveň Vás vyrovnává.

 

 

 

 

STUPNĚ REIKI

 

Existují tři stupně Reiki.

První stupeň:

Jsou vám otevřena čtyři energetická centra (čakry) a sladěna s Reiki.

1. Aktivací srdeční čakry se vaše srdce otevře neomezené lásce.

2. Aktivací hrdelní čakry se otevře dráha k vašemu vyššímu vědomí a ustanoví se víra

3. Aktivací čakry třetího oka dojde k otevření vaší intuice.

4. Aktivace korunní čakry vás otevře přijímání neomezené vibrace energie Reiki.

Sladění s Reiki je trvalé. Jakmile je je člověk otevřen Mistrem Reiki, je mu umožněno přivádět energii k sobě a ostatním pro celý zbytek života. Není potřeba žádná změna myšlení k „zapnutí“ proudu energie. Jednoduše přiložení rukou na sebe nebo na někoho jiného se srdce otvírá lásce a vy automaticky převádíte energii.

Naučíte se pracovat na sobě a na ostatních. První stupeň je základem pro všechny další a musí být úplně zvládnut, aby jste byli připraveni pro následující stupně.

 

Druhý stupeň :

Dochází k iniciaci dalších čaker v dlaních rukou. Pracujete se symboly síly spojenými s Reiki druhého stupně. Použitím symbolů a otevřených rukou můžete znásobit množství energie, kterou čerpáte pro sebe i ostatní.Dále se učíte pracovat v oblasti emocionální a duševní, posílat energii pomocí fotografie, na dálku bez přítomnosti léčené osoby.

 

Třetí stupeň:

Stáváte se Mistrem Reiki. Není mnoho lidí, kteří si zvolí tuto cestu, ale jakmile se tak stane, je to cesta naplněná růstem a požehnáním. Život je mi neustálým požehnáním, sloužím a věnuji se lidem s pomocí Reiki.

 

 

 

 

 

Pět principů Reiki

 Dnes v sobě utiším všechnu zlobu.

Dnes zapomenu na všechna svá trápení a nebudu si dělat starosti.

Dnes si připomenu, kolik milosti a darů se mi dostalo.

Dnes budu svůj život žít čestně a poctivě.

Dnes budu laskavý ke všem bytostem.

 

Žádná pravidla nemají smysl, budeme-li se jimi řídit jen z povinnosti. Nejdůležitější je snažit se o to, abyste tato pravidla žili celým svým životem. Pokud se o to budete snažit jen z povinnosti, bude to pro Vás těžká práce, která vás bude vyčerpávat. Pokud se ale budete snažit žít tato pravidla ze srdce a plně je integrovat do svého života, bude to pro Vás krásná hra, která Vám přinese mnoho potěšení a krásných zážitků. Dojde ke zlepšení Vaší komunikace s okolním světem a budete nositeli světla, které od Vás bude odhánět problémy  Vy budete mít možnost prožívat svůj život lépe a krásněji. Práce s těmito principy je práce náročná a to nejen časově , proto se na sebe nezlobte, když Vám to nepůjde hned všechno. Je téměř nemožné vypořádat se a integrovat tato pravidla do svého života v krátkém časovém období ( krátké časové období= jeden lidský život). Proto si dopřejte dost času na tuto integraci a nedělejte si více starostí než je nutné. V tomto případě použijte pravidlo „ Dnes zapomenu na všechna svá trápení a nebudu si dělat starosti“.     

 

čerpáno z materálů Mistra reiky