akutní řešení

21.07.2016 18:55

Vzhledem ke smutným událostem ve světě, bych vás ráda seznámila s homeopatiky, jejichž použití je vhodné nejen při těchto událostech, ale i např. při nehodě, úmrtí atd.

 

Aconitum napellus - 

symptomy jsou prudké, akutní - zděšení, šok , člověk může být v tu chvíli mimo sebe , vemi intenzivní strach ze smrti, doprovázený neklidem 

 

Belladonna -

náhlé, prudké vzrušní, poruchy smyslů, doprovázené škubáním, třesem, pálivé horko, jasně červené zarudnutí a prudké neuralgické bolesti, které přicházejí náhle a rychle odeznívají

 

Reakce, která se může dostavit až za několik dní  Ignatia amara -

ovlivňuje emocionální vrstvu - kolísavé, protikladné duševní i tělesné stavy, které se rychle mění. Zármutek, člověk je hluboce položený ve svých myšlenkách, vzdychání, pocit hroudy cizího tělesa v krku