Léčba

Informace získané vstupním pohovorem analyzuji a začínáme s léčbou. Na léčbu není pacient sám, procházím jí společně s ním, konzultujeme spolu reakce, které mohou být pro pacienta nepříjemné, mohou zaskočit . Je důležité důvěřovat homeopatovi, nebát se na něj obrátit.

 

Jak dlouho bude léčba probíhat ? Vždy záleží na samotném pacientovi, na jeho zdravotním stavu, na jeho přístupu k léčbě .... v průměru asi 6 měsíců.